Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới DQ-2036 Laser

6000 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 5 phần :
=> Bao thư chính khổ thành phẩm : 15*15 cm
=> Tờ lót báo khổ : 13.9*14.2 cm
=> Tờ lót mời khổ : 12*12.2 cm
=> Thiệp chính cắt lazer khổ : 14.2*31 cm
=> Giấy quấn khổ : 3.8*30.8 cm

Sản phẩm đã được gỡ bỏ