Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới DQ-2027 Laser Lớn

7000-8000 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 5 phần :
=> Thiệp chính cắt lazer khổ : 18*28.5 cm
=> Bao thư chữ V khổ : 19*13 cm
=> giấy quấn.
=> Tờ lót báo khổ : 11.7*17.6 cm
=> Tờ lót mời khổ : 10.5*15.5 cm

Sản phẩm đã được gỡ bỏ