Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2027 Laser Lớn Giấy Kraft

6700 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 5 phần :
=> Thiệp chính cắt lazer khổ : 18*28.5 cm
=> Bao thư chữ V khổ : 19*13 cm
=> giấy quấn.
=> Tờ lót báo khổ : 11.7*17.6 cm
=> Tờ lót mời khổ : 10.5*15.5 cm

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 5 phần : 

   => Thiệp chính cắt lazer khổ  : 18*28.5 cm    

   => Bao thư chữ V khổ : 19*13 cm 

   => giấy quấn.

   => Tờ lót báo khổ : 11.7*17.6 cm

   => Tờ lót mời khổ : 10.5*15.5 cm