Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới DQ-2026 Sổ Dây Quấn

5000-5500 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 3 phần :
=> Thiệp chính dán túi + nút khổ : 12.5*18.2 cm
=> Tờ lót báo khổ 11.7*17.6 cm
=> Bao thư mời.

Sản phẩm đã được gỡ bỏ