Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2026 Kraft Hồng Kiểu Sách Lớn

4700 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 3 phần :
=> Thiệp chính dán túi + nút khổ : 12.5*18.2 cm
=> Tờ lót báo khổ 11.7*17.6 cm
=> Bao thư mời.

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 3 phần : 

   => Thiệp chính dán túi + nút  khổ : 12.5*18.2 cm    

   => Tờ lót báo khổ 11.7*17.6 cm 

   => Bao thư mời.